Mantelzorg ondersteuning

Mantelzorgers zijn familieleden of vrijwilligers die langer dan 8 uur per week en meer dan 3 maanden per jaar cliënten helpen die hulpbehoeftig zijn. Om kwalitatieve zorg te leveren is het heel belangrijk om een goede samenwerking te hebben met de informele steun van onze cliënten.

Wij kunnen de mantelzorgers ondersteunen door het geven van informatie wanneer ze hier een beroep op willen doen

  • Informatie over de organisatie
  • Informatie over ziektebeelden en hoe de mantelzorger beter met de cliënt kan om gaan

Psychosociale ondersteuning

  • Medewerkers van ZorgRijk hebben oog en oor voor wat er bij de mantelzorger speelt, ze staan open voor het uiten van gevoelens van familie en staan voor hen klaar wanneer ze advies nodig hebben.

Themabijeenkomsten

  • Een aantal keer per jaar worden themabijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers over bepaalde ziektebeeld. Hier kunnen zij ook ervaringen uitwisselen.

Cursus transculturele familiezorg

  • Informatie over de rechten en plichten
  • Omgaan met taboes
  • Informatie over bepaalde psychische klachten
  • Grenzen stellen