Individuele begeleiding

U heeft begeleiding nodig in uw dagelijks leven als gevolg van een handicap of beperking. Dit kunnen ook gedragsproblemen, concentratieproblemen of problemen met waarneming en oriëntatie in tijd, plaats en persoon zijn.

U kunt individuele begeleiding aanvragen voor bijvoorbeeld het onderhouden van sociale contacten, het structureren van de dag, het afhandelen van post, het ordenen van de administratie en het regelen van uw financiën. Ook kunnen wij u helpen te blijven participeren in de samenleving. Het is ons doel uw zelfredzaamheid in stand te houden en te bevorderen zodat u zelf de kwaliteit van uw leven kan bepalen.