Zorgrijk is erkend leerbedrijf

Zorgrijk is trots te zijn erkend als erkend leerbedrijf.

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoet Zorgrijk aan de voorwaarden:

  1. Zorgrijk biedt de studenten een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  2. Zorgrijk heeft een praktijkopleider, die de eisen van de opleiding kent en in staat is de studenten op de werkvloer op te leiden en te coachen. Zorgrijk maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  3. Zorgrijk werkt samen met de school en SBB.