Links

    • Het CIZ   (Centrum Indicatiestelling Zorg)
    • Per Saldo    (Belangenvereniging ‘Per Saldo’ – alles over ‘Persoonsgebonden Budget’)
    • De SVB   (Sociale Verzekeringsbank – uitvoerder volksverzekeringen NL; o.a. PGB, AOW, Kinderbijslag)
    • Het CAK   (Centraal Administratie Kantoor)
    • Vereniging SPOT  (Samenwerkende Professionele Organsiaties in Thuiszorg)