Cursussen, trainingen en voorlichting

ZorgRijk biedt verschillende trainingen, cursussen en voorlichtingen voor kinderen, volwassenen, ouderen en mantelzorgers. Deze worden in verschillende talen uitgevoerd.

Wij vinden het belangrijk dat u over informatie en kennis beschikt die uw kwaliteit van leven verbetert. Bijvoorbeeld over hoe een gezond leven te leiden, hoe om te gaan met chronische klachten van u of uw kind en hoe kinderen op te voeden (in twee culturen).

ZorgRijk organiseert de volgende activiteiten:

  • Voorlichtingen en cursussen op het gebied van gezonde leefgewoontes
  • Consultatie en trainingen met betrekking tot transculturele hulpverlening
  • Consultatie en trainingen aan professionals, ouders en aan jongeren zelf om problemen bij jongeren en ouderen vroegtijdig te kunnen signaleren
  • Voorlichtingen (zowel in groepsverband als individueel) over diabetes, reumatische aandoeningen, astma, migraine, hart- en vaatziekten, dementie, stres, depressie, angst, ADHD, ASS, gedragsproblemen,  obesitas en opvoeden in twee culturen.