Heeft u een klacht over de zorgverlening van ZorgRijk?  

Hieronder kunt u lezen hoe de procedure verloopt en waar u een evt. klacht kunt indienen.

Klachten over de dienstverlening van ZorgRijk worden behandeld door SPOT.
SPOT is de vereniging van Samenwerkende Professionele Organisaties in de Zorg.

Leden van SPOT verbinden zich aan het Klachtenreglement van de vereniging. Als een (vertegenwoordiger van een) cliënt een klacht heeft over de zorgverlening van een lid van SPOT dan kan een klacht worden ingediend bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Een klacht indienen

Alvorens een klacht in te dienen vragen wij u eerst contact op te nemen met ZorgRijk om deze klacht met ons te bespreken.
Eventueel kunt u daarna de klacht ook voorleggen aan de onafhankelijke Klachtencommissie van SPOT. De Klachtencommissie zal bij de beoordeling toetsen of ZorgRijk voldoende in de gelegenheid is gesteld om de klacht op te lossen.

U kunt een klacht, schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie.
U kunt een klacht opsturen naar:

info@verenigingspot.nl
Klachtencommissie SPOT
Postbus 5135
1410 AC NAARDEN

Let op: klachten over financiële zaken worden niet door de Klachtencommissie in behandeling genomen.

Klachtenreglement
Alles over het indienen en de behandeling van een klacht leest u in het Klachtenreglement.

Klik hier voor het klachtenreglement van Spot (pdf)
Hier staat een folder met een leesbare versie van het klachtenreglement